RELACJE INWESTORSKIE

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki
Polityka informacyjna
Polityka różnorodności wraz z opisem jej stosowania
Polityka udzielania darowizn
Polityka wynagrodzeń
Procedura zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

tel. +48 41 275 86 13
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl