RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 07.05.2018 r.

Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 07.05.2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 07.05.2018 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2017 r.
Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 07.05.2018 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów