FIRMA

Zarząd Spółki

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

  Rada Nadzorcza

  Łukasz Lechowicz
   Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Kazimierz Kwiecień
   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Ewa Beata Majkowska
   Sekretarz Rady Nadzorczej

  Tomasz Mazurczak
  Członek Rady Nadzorczej

  Ryszard Pisarski
  Członek Rady Nadzorczej