FIRMA

Zarząd Spółki

Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Zbigniew Ronduda
PREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Łukasz Lechowicz
 Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Kwiecień
 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Beata Majkowska
 Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Mazurczak
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Pisarski
 Członek Rady Nadzorczej