FIRMA

Władze Spółki

Zbigniew Ronduda
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Ryszard Pisarski
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Produkcji

Rada Nadzorcza

Kazimierz Kwiecień
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaroszek
Członek Rady Nadzorczej

Ewa Beata Majkowska
Członek Rady Nadzorczej

Adam Stawowy
Członek Rady Nadzorczej

Roman Wrona
Członek Rady Nadzorczej