FIRMA

Władze Spółki

Zbigniew Ronduda
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Ryszard Pisarski
WICEPREZES ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Kazimierz Kwiecień
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaroszek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Beata Majkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Łukasz Lechowicz
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mazurczak
Członek Rady Nadzorczej