DANE FIRMY

Odlewnie Polskie S.A.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
z siedzibą w Starachowicach

ADRES:

27-200 STARACHOWICE
INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO 22

tel. +48 41 275 86 00

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024126

Kapitał zakładowy Spółki: 30.164.431,50  złotych wpłacony w całości

NIP: 664-00-05-475

Zgłaszanie naruszeń prawa, procedur wewnętrznych i standardów etycznych w ODLEWNIACH POLSKICH S.A.

  1. informacja-zarzad@odlewniepolskie.pl – dla zgłaszania naruszeń w Spółce
  2. informacja-radanadzorcza@odlewniepolskie.pl – dla zgłaszania naruszeń dotyczących Zarządu Spółki

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.