DOTACJE

Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu.

unia europejska

I.1. 01.01.01-00-0545/19. Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu.

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez realizację prac B+R i wdrożenie ich wyników dotyczących opracowania innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych. Ta innowacja procesowa zostanie wdrożona we własnej działalności Wnioskodawcy.

Zakres planowanych badań umożliwi:

  • poznanie dynamiki zmian jakości metalurgicznej ciekłego stopu, stosując zaawansowaną technikę mobilnej analizy termicznej, wspieraną systemami metrologii ciekłego stopu i prób technologicznych po krystalizacji,
  • poznanie wpływu ilościowego wybranych parametrów procesowych premodyfikacji, sferoidyzacji i modyfikacji grafityzującej na stabilność jakości metalurgicznej ciekłego stopu,
  • opracowanie i przeprowadzenie procesów modyfikacji hybrydowej ciekłego stopu i ocena jej skuteczności na skłonność do tworzenia wad

skurczowych,

  • testowanie w warunkach laboratoryjnych i na platformach badawczych w środowisku operacyjnym modyfikacji hybrydowej z zastosowaniem

prototypowych zasobów.

Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa integrująca bieżącą ocenę metodą analizy termicznej zdolności ciekłego stopu do efektywnej

grafityzacji, z systemem modyfikacji hybrydowej, wprowadzającym zmienną ilość modyfikatorów do stopu rozlewanego do form, skutkującą

utrzymaniem jego stabilności metalurgicznej, ograniczając wady skurczowe. Dla wzmocnienia aspektu poznawczego zaplanowanych badań, przewidziano w projekcie usługę podwykonawstwa z jednostką naukową, w zakresie zaawansowanych zadań badawczych w każdym etapie projektu.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Efektem projektu będzie opracowana w ramach zrealizowanych prac B+R innowacyjna technologia wytwarzania komponentów odlewniczych z żeliwa sferoidalnego, pozwalająca utrzymać jakość metalurgiczną odlewu w trakcie całego procesu produkcyjnego, skutkująca ilościowym ograniczeniem wad skurczowych w odlewach. Wdrożenie przedmiotowej technologii wpłynie zasadniczo na ograniczenie wad skurczowych w oferowanych odbiorcom odlewach. Wady te, trudne do zidentyfikowania w odlewni w odlewach surowych zostają odkrywane w zakładach obróbki skrawaniem u klienta, stanowiąc koszty reklamacji obciążające odlewnie. Wyeliminowanie przyczyny tych wad, jaką jest niestabilność procesowa ciekłego stopu, podniesie produktywność odlewni, wzmocni jej ocenę jako kwalifikowanego dostawcy oraz konkurencyjność.

Wartość ogółem projektu:

w tym:

  • wydatki kwalifikowalne:  3 262 229,17 PLN
  • wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 1 934 732,68PLN
  • wkład własny:  1 327 496,49 PLN

2020.01.01 – 2023.06.30