RELACJE INWESTORSKIE

SPÓŁKA

Odlewnie Polskie S.A.
inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
tel. +48 41 275 86 00

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU