RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd Spółki

Skład Zarządu wraz z życiorysami zawodowymi
Regulamin Zarządu

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

tel. +48 41 275 86 13
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl