RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 28.07.2020 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 28.07.2020 r.

Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 28.07.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.07.2020 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2019 r.

Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 28.07.2020 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów