DOTACJE

Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych

Projekt “Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości „ Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki skrawaniem różnych gatunków żeliwa sferoidalnego w zastosowaniu do wysokowydajnych elastycznych systemów paletyzacji FMS, a następnie opracowanie technologii obróbki wytypowanych odlewów na planowanym do zainstalowania systemie FMS.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Efektem realizacji projektu będzie nowa technologia obróbki skrawanie odlewów żeliwa sferoidalnego oparta na systemach FMS, stanowiąca innowację procesową. Będzie się ona cechowała większą produktywnością w stosunku do klasycznych technik obróbki CNC, a także efektywniejszym okresem zwrotu inwestycji. W ofercie Spółki zaistnieje nowy, ulepszony produkt, już nie jako surowy odlew, lecz obrobiony komponent odlewniczy, stanowiący element montażowy maszyn lub urządzeń, z wymaganymi przez odbiorców standardami dostaw „just in time”.

Wdrożenie opracowanej technologii będzie dotyczyło w pierwszej kolejności obróbki tych typów odlewów, które dotychczas nie podlegały obróbce i były sprzedawane jako tzw. „surowe odlewy”, a także odlewów nowo uruchamianych z innowacyjnego tworzywa odlewniczego ADI.

Wartość ogółem projektu: 2 344 495,00 PLN,
w tym:
– wydatki kwalifikowalne: 1 936 500,00 PLN
– wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 1 084 475,00 PLN
– wkład własny: 1 260 020,00 PLN

01.04.2018 r. – 30.12.2020 r.