KONTAKTY PERSONALNE

Informacje ogólne

Jolanta Michalczak
Główny specjalista  ds. Prawnych
Rzecznik Praw Pracowniczych

Kamil Dudzic
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy