KONTAKTY PERSONALNE

Informacje ogólne

Jolanta Michalczak
Główny specjalista  ds. Prawnych
Rzecznik Praw Pracowniczych

Sławomir Jagiełło
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy