TECHNOLOGIA

Projektowanie

W procesie projektowania, konstruowania i przygotowania produkcji wykorzystujemy komputerowe systemy wspomagania produkcji dotyczące projektowanie oprzyrządowania odlewniczego, odlewów oraz ich obróbki.

Wykonywanie omodelowania

W zakresie oprzyrządowania odlewniczego wykonywane są modele wraz z montażem na płytach oraz rdzennice. Oferujemy wykonawstwo omodelowania z metalu, tworzyw sztucznych i drewna. Modele wykonywane są na automatycznych centrach obróbczych.

Wykonywanie rdzeni

Rdzenie wykonywane są metodami HOT-BOX i COLD BOX (w technologii aminowej oraz ręcznie w technologii CO2).

Przerób mas

Masy formierskie wykonywane są na automatycznej stacji przerobu mas o wydajności 66 Mg/h.
Dodatkowo zainstalowany jest automatyczny regulator parametrów masy formierskiej.

Formowanie

Proces formowania odlewów odbywa się na automatycznych liniach formierskich Loramendi (z pionowym podziałem i zmienną komorą formowania) oraz HWS (z podziałem poziomym).

Topienie metalu

W skład tapialni wchodzą 3 piece o pojemności 7 Mg produkcji OTTO JUNKER. Ostatni piec zainstalowany został w 2019 roku.

Wykonywanie prototypów

Na stanowisku do wykonywania prototypów NO BAKE możemy wykonywać odlewy jednostkowe, prototypowe w uproszczonych technologiach również z wykorzystaniem modeli drewnianych.

Oczyszczanie

Oczyszczanie przeprowadzane jest metodami śrutowania oraz szlifowania, w tym przy wykorzystaniu automatycznego robota.

Kontrola jakości

Laboratorium kontrolno – pomiarowe wykonuje badania parametrów mas formierskich, szybką analizę składu chemicznego, badania wytrzymałościowe, badanie struktury metalu, badania wymiarowe, tomografię komputerową, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe, badanie próbek podłużnych.

kontrola jakości

Obróbka

Celem wynikającym z dążenia do pełnej obsługi klienta jest oferowanie odlewu jak najbardziej przetworzonego – gotowego wyrobu na linię montażu klienta. Dlatego też oferta nasza uzupełniona jest o obróbkę mechaniczną, którą prowadzimy na zasadzie podzlecania naszym kooperantom. Obróbkę mechaniczną wykonujemy we własnym zakresie oraz w kooperacji z innymi Zakładami Obróbki Mechanicznej.

Malowanie, pakowanie, wysyłka

Malowanie odlewów odbywa się na dwóch liniach – zanurzeniowej linii Adal oraz zrobotyzowanej linii zanurzeniowo – natryskowej. Zgodnie z życzeniem klienta dostarczamy odlewy: gruntowane, malowane powierzchniowo na gotowo farbami poliuretanowymi wodorozcieńczalnymi, epoksydowymi, alkidowymi, ftalowymi, styrenowanymi, w dowolnych kolorach, malowane proszkowo. Pakowanie według wymagań klienta, np. odlewy zafoliowane na paletach, w drewnianych skrzyniach jednorazowych, na paletach EUR, w paletach UIC, itp.