RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 06.05.2019 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 06.05.2019 r.
Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 06.05.2019 r.
Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza.
Projekty uchwał dotyczące wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Spółki spraw.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 06.05.2019 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki w 2018 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2018 r.
Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 06.05.2019 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów