RELACJE INWESTORSKIE

AKCJE SPÓŁKI NA GIEŁDZIE

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU