RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 02.11.2015 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.11.2015 r.
CV kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02 listopada 2015 r. na  godz. 11.00
Projekty uchwał NWZ Spółki
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na NWZ Spółki