RELACJE INWESTORSKIE

DOBRE PRAKTYKI

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2022 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie 2021

Informacja o stanie  stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r.

Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r.
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 r.
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r.
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie 2016
Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 r.

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU