RELACJE INWESTORSKIE

Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Audytu

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

tel. +48 41 275 86 13
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl