RELACJE INWESTORSKIE

Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Audytu

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU