RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 04.07.2022

Uchwały podjęte na NWZ

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 04.07.2022 r.

Projekty Uchwał NWZ zwołanego na 18.01.2022 r.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Żądanie zwołania NWZ