RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 20.04.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 20 kwietnia 2020 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ wraz projektami uchwał Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa NWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki
Opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ Spółki