Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

Zgłoszenie Kandydata Pana Tomasza Mazurczaka.
Załącznik do zgłoszenia Kandydata Pana Tomasza Mazurczaka – oświadczenie.