RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 04.05.2017 r.

Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 04.05.2017 r. – Załącznik nr 1 do raportu nr 7/2017
Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 04.05.2017 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na 04 05 2017 r.
Sprawozdanie finansowe 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2016 r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016 r.
Ocena Rady wniosku Zarządu o podziale zysku za 2016 r.
Projekty Uchwał ZWZ Spółki zwołanego na 04 05 2017 r.
Opinia Rady dot projektów uchwal ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2016 r.
ZWZ – formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji