RELACJE INWESTORSKIE

Rada Nadzorcza

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020
Skład Rady wraz z życiorysami zawodowymi
Regulamin Rady Nadzorczej
Członkowie niezależni Rady Nadzorczej wraz z oceną spełnienia kryteriów niezależności
Sprawozdanie z działalności Rady
Polityka wyboru firmy audytorskiej
Polityka świadczenia usług
Procedura wyboru biegłego rewidenta

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU