INNOWACJE I NAUKA

Własny ośrodek badawczo-rozwojowy

Innowacje produktowe i procesowe stanowią istotę funkcjonowania spółki. Wymagania naszych odbiorców stanowią techniczno-technologiczny impuls rozwojowy. Strategicznym działaniem było utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych, który umożliwia wdrażanie nowatorskich rozwiązań oraz stałej współpracy z nauką.

mikroskop

Współpraca naukowa

Efektywność wdrażanych innowacji i wysoki ich poziom merytoryczny jest możliwy dzięki współpracy kadry inżynieryjno-technicznej Odlewni z pracownikami naukowymi czołowych ośrodków naukowo-badawczych. Są to wydziały, katedry i zakłady oraz laboratoria Akademii Górniczo-Technicznej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Istotną rolę odgrywały i odgrywają instytucje koordynujące rozwój innowacji, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej.

Szkolenia

Kształcenie i doskonalenie zawodowe stanowi istotne działanie wspomagające wdrażanie innowacji do praktyki przemysłowej.