RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 30.09.2019 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walny m Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Informacja na temat transmisji obrad NWZ 30.09.2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 września 2019 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ Spółki
Formularz pełnomocnictwa NWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki