FIRMA

Historia

Rok 1899 – powstaje na terenach obecnej Odlewni pierwszy na ziemiach polskich Wielki Piec opalany koksem – wykonywane są pierwsze odlewy.

Okres międzywojenny – Zakłady Starachowickie stają się częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Starachowicach wykonywane są odlewy dla potrzeb fabryki zbrojeniowej (działka przeciwlotnicze).

Po drugiej wojnie światowej – do roku 1993 odlewnie stanowią część Fabryki Samochodów Ciężarowych – produkcja odlewów motoryzacyjnych.

W latach 1993-2001 Odlewnie wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Exbud – jednej z pierwszych prywatnych spółek giełdowych w Polsce (prywatyzacja odlewni).

Od roku 1998 akcje Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – jesteśmy pierwszą odlewnią na GPW w Warszawie.

W roku 2002 Spółka OP Invest przejmuje pakiet strategiczny akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. OP Invest to spółka prywatnych polskich przedsiębiorców zarządzających Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE.

W latach 2005-2013 kompleksowa modernizacja Odlewni – realizacja inwestycji o łącznych nakładach 90 milionów złotych.

Rok 2023 XXX-lecie działalności Spółki