RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 31.05.2011 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.05.2011 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2011 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
Projekty Uchwał
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów