RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 27.04.2016 r.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2016 – treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27.04.2016 r.
Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 27.04.2016 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ Spółki.
Formularz pełnomocnictwa
 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał ZWZ Spółki
Projekty uchwał ZWZ Spółki
Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2015 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 kwietnia 2016 r. na godzinę 9.00.