RELACJE INWESTORSKIE

NWZ 18-01-2021r.

Uchwały podjęte na NWZ

Informacja na temat transmisji obrad NWZ 18.01.2021 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18.01.2021 r.

Projekty Uchwał NWZ zwołanego na 18.01.2021 r.

Żądanie zwołania NWZ

Formularz pełnomocnictwa na NWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów