RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 04.05.2020r.

Informacja o odwołaniu ZWZ zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 04.05.2020 r.
Zmieniony porządek obrad ZWZ
Zmienione projekty Uchwał obejmujące projekty uchwał wprowadzone w związku ze zmienionym na żądaniem akcjonariusza porządkiem obrad ZWZ
Zmieniony formularz pełnomocnictwa na ZWZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 04.05.2020 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2019 r.
Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 04.05.2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów