INNOWACJE I NAUKA

Szkolenia

Kształcenie i doskonalenie zawodowe stanowi istotne działanie wspomagające wdrażanie innowacji do praktyki przemysłowej. Realizowane jest w następujących formach:

  • Studia doktoranckie, wieczorowe i zaoczne,
  • Doskonalenie zawodowe pracowników wg opracowanego wewnętrznie i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki programu (tzw. szkolenia wewnętrzne i warsztaty)
  • Szkolenie zewnętrzne pracowników na kursach, konferencjach i sympozjach,
  • Szkolenia prowadzone przez serwisy techniczne dostawców materiałów,
  • Organizacja szkoleń dla technologów odlewni krajowych wspólnie przez ZG STOP i OBRKO S.A.
szkolenia