RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 03.09.2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.09.2010 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2010 r.
Projekty Uchwał
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów