RELACJE INWESTORSKIE

rok 2016

Prezentacja odkupu akcji własnych
Załącznik nr 6 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.
Załącznik nr 5C wer. ang. – Wzór świadectwa depozytowego, dla klientów banku depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus account”.
Załącznik nr 5C – Wzór świadectwa depozytowego, dla klientów banku depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus account”.
Załącznik nr 5B – Wzór świadectwa depozytowego dla Akcjonariusza będącego klientem banku depozytariusza
Załącznik nr 5A – Wzór świadectwa depozytowego
Załącznik nr 4C – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej w imieniu Akcjonariusza przez Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 4B – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Załącznik nr 4A – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną
Załącznik nr 3B – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Załącznik nr 3A – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną
Załącznik nr 2B – Wzór oświadczenia Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 2A – Wzór oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych
Załącznik nr 2 do Oferty Sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik nr 1C – Lista Akcjonariuszy, w imieniu których Ofertę Sprzedaży Akcji składa Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot Zarządzający Aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 1C – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji składanej w imieniu Akcjonariusza przez Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 1B – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Załącznik nr 1A – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną
Zaproszenie do składania ofert