Strona Główna2024-05-16T14:55:01+02:00

JEDYNY PRODUCENT ŻELIWA ADI W POLSCE

Jesteśmy jedynym producentem żeliwa ADI w Polsce oraz liderem w produkcji żeliwa sferoidalnego. Wytwarzamy także odlewy z żeliwa SiMo, szarego czy staliwa.

odlewnie-polskie

   ONLINE

Spotkanie
z interesariuszami

Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki za 2023 rok i za I kwartał 2024 roku.


Prowadzący:
Prezes Zarządu – Leszek Walczyk

INNOWACJE I WSPÓŁPRACA NAUKOWA

To wymagania naszych odbiorców stanowią techniczno-technologiczny impuls rozwojowy.

AKTUALNOŚCI:

Przejdź do góry