RELACJE INWESTORSKIE

rok 2017

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1A – Formularz Oferty Sprzedaży – osoba fizyczna
Załącznik nr 1B – Formularz Oferty Sprzedaży  – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 1C – Formularz Oferty Sprzedaży – podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 2A – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba fizyczna
Załącznik nr 2B – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 2C – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego
Załącznik nr 3A – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
Załącznik nr 3B – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Załącznik nr 3C.1 – Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych
Załącznik nr 3C.2 – Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 4 – Świadectwo depozytowe – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 4C – Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza
Załącznik nr 4C(1) –  omnibus account – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account
Załącznik nr 4C(2) –  omnibus account – eng – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account
Załącznik nr 5 – Lista punktów obsługi klienta
Prezentacja dla Akcjonariuszy ODLEWNI POLSKICH S.A.