RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE FINANSOWE

Pobierz plik do edycji
Lp. Wybrane dane finansowe Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. jednostka 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. dynamika 2016/2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2018/2017 dynamika 2019/2018 dynamika 2020/2019
1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 136 719 138 160 168 300 198 932 200 102 150 985 101,05% 121,82% 118,20% 100,59% 75,45%
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł 13 354 15 175 13 286 18 090 24 139 16 570 113,64% 87,55% 136,16% 133,44% 68,64%
3 Zysk (strata) brutto tys. zł 14 372 15 697 12 345 18 337 23 838 17 691 109,22% 78,65% 148,54% 130,00% 74,21%
4 Zysk (strata) netto tys. zł 11 916 12 656 9 866 14 936 18 836 13 869 106,21% 77,96% 151,39% 126,11% 73,63%
5 Przepływy operacyjne tys. zł 13 977 17 814 20 159 25 584 20 819 16 070 127,45% 113,16% 126,91% 81,38% 77,18%
6 Amortyzacja tys. zł 6 817 7 702 8 548 9 331 10 237 10 894 112,98% 110,98% 109,16% 109,71% 106,41%
7 EBITDA tys. zł 20 171 22 878 21 834 27 421 34 376 27 464 113,42% 95,44% 125,59% 125,36% 79,89%
8 Aktywa tys. zł 80 397 90 613 98 573 108 814 110 590 110 939 112,71% 108,78% 110,39% 101,63% 100,31%
9 Kapitał własny tys. zł 43 594 54 911 57 843 66 780 76 896 84 717 125,96% 105,34% 115,45% 115,15% 110,17%
10 Kapitał zakładowy tys. zł 61 992 30 996 30 996 30 996 30 996 30 996 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 5 266 1 861 31 3 061 2 200 0 35,34% 1,67% 9874,19% 71,87% 2200,00%
12 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 18 884 24 305 31 157 26 343 19 992 17 281 128,71% 128,19% 84,55% 75,89% 86,43%
13 Liczba akcji na koniec okresu szt. 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,58 0,61 0,48 0,72 0,91 0,67 105,17% 78,69% 150,58% 126,11% 73,62%
15 Wartość księgowa na 1 akcję 2,11 2,73 2,94 3,31 3,91 4,19 129,38% 107,69% 112,65% 118,14% 107,16%
16 Wskaźnik rentowności netto % 8,72 9,16 5,86 7,51 9,41 9,19 105,05% 63,97% 128,16% 125,30% 97,66%