RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 21.06.2021r.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.

Informacja na temat transmisji obrad ZWZ 21.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 21.06.2021 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 r.

Pismo Prezesa Zarządu

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2020 r.

Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 21.06.2021 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

Raport biegłego z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów