INNOWACJE I NAUKA

Nauka

Efektywność wdrażanych innowacji i wysoki ich poziom merytoryczny jest możliwy dzięki współpracy kadry inżynieryjno-technicznej Odlewni z pracownikami naukowymi czołowych ośrodków naukowo-badawczych. Są to wydziały, katedry i zakłady oraz laboratoria Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Istotną rolę odgrywały i odgrywają instytucje koordynujące rozwój innowacji, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Strategiczne obszary i ośrodki naukowe:

 • Metalurgia i odlewnictwo stopów i kompozytów odlewanych,
  • Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych, Wydział Odlewnictwa AGH
  • Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej
  • Instytut Odlewnictwa Kraków
 • Obróbka CNC, elastyczne systemy obróbki skrawaniem FMS, statystyczne sterowanie procesami produkcji SPC:
  • Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej,
  • Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych i obróbki skrawaniem
  • Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych, Wydział Odlewnictwa AGH
  • Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
 • Fotowoltaika i zarządzanie energią
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków,
  • Instytut Odlewnictwa Kraków,
 • Tomografia komputerowa, Inteligentne sieci neuronowe,
  • Politechnika Warszawska
  • Instytut Odlewnictwa Kraków

Staże naukowe dot. stopów specjalnych i kompozytów, fotowoltaiki i obróbki CNC.