RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 19.06.2015 r.

 Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 19.06.2015r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 19 czerwca 2015 r. na godz. 11.00
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
Pismo Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.
Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2014 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał ZWZ Spółki
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.
Projekty uchwał ZWZ Spółki
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ Spółki