FIRMA

Strategia

Strategia umożliwia Spółce konkurowanie z najlepszymi odlewniami krajów wysoko rozwiniętych i pozwala zapewnić wysoką rentowność działania. Podstawowymi narzędziami realizacji strategii są:

 • realizacja wieloletniego Programu Kompleksowej Modernizacji Odlewni, skierowanego na pełną automatyzację procesu technologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych programów informatycznych oraz narzędzi kontrolno- pomiarowych;
 • działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w celu wdrażania innowacyjnych technik i technologii;
 • wykonywanie odlewów skomplikowanych, jak najbardziej przetworzonych, z wysokojakościowych gatunków żeliw;
 • ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników;
 • wdrażanie technik i technologii przyjaznych środowisku;
 • wspólne projektowanie konstrukcji odlewów z klientem oraz optymalizacja tworzywa odlewniczego;
 • krótki okres uruchamiania nowych pozycji (wykonawstwo omodelowań – CAD,CAM,CNC, projektowanie technologii – program symulacyjny ProCAST);
 • reorganizacja firmy przez pozostawienie w niej tylko i wyłącznie podstawowych procesów technologicznych, a wyłączenie procesów i działalności pomocniczych (outsourcing);
 • rozwój sieci kooperacyjnej, zwłaszcza w zakresie obróbki mechanicznej oraz zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni (cynkowanie, kataforeza, malowanie proszkowe);
 • rozwijanie obróbki mechanicznej we własnym zakresie;
 • wykonywanie usług odlewniczych w kraju i zagranicą;
 • handel odlewami;
 • informatyzacja systemu zarządzania.

Strategia zapewnia spełnienie wymagań klientów a także ich oczekiwań zwłaszcza w zakresie projektowania konstrukcji odlewów, doboru wysokojakościowych tworzyw oraz dostaw na czas komponentów – gotowych obrobionych podzespołów na linię montażu. Odlewnie Polskie S.A. do dyspozycji swoich klientów stawiają wysoko wykwalifikowaną kadrę, zwłaszcza absolwentów renomowanych polskich uczelni technicznych o specjalnościach odlewniczych.