RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 18.06.2010 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2010 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2010 r.
Projekty Uchwał
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r.
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów