INNOWACJE I NAUKA

Prace badawczo-rozwojowe (BR)

Projekty zrealizowane

 • Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości „ Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów (Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding tecovery technologies of waste streams). Program Europejski HORIZON 2020, nr 737 533; okres realizacji 2017-2021
 • 01.01.01-00-0545/19. Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu. Okres realizacji 2020 – 2023;      Koszt całkowity: 3 262 229,17 zł, Dofinansowanie z NCBiR: 1 934 732,68
 • POIR 01.01.01-00-1303/19. Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa. Okres realizacji 2020 – 2023; Koszt całkowity: 2 841 118,08 zł, Dofinansowanie z EU (NCBiR): 1 627 966,45 zł.
 • Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych (Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes). Program Europejski HORIZON 2020, nr 680 734; okres realizacji 2015 – 2020
 • Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” –  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO” –   PO RPW
 • Opracowanie i wdrożenie innowacji technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego POIG Działanie 1.4/4.1
 • Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego POIG Działanie 4.1
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji odlewów z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego ze szczególnym uwzględnieniem ADI na elementy pracujące w warunkach zużycia ściernego i obciążeń dynamicznych; 6 ZR7 2005 C/06610
 • Wysokosprawny zespół rozwłókniający dla krajowych termorozwłókniarek o średnicy 1000 mm; 6T08 2004C/6406
 • Automatyzacja procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnej technologii; SPO_WKP na lata 2004-2006 poddziałanie 2.4.1.
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów żelaza; SPO_WKP poddziałanie 2.2.1.
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego, NCBiR, PBS, Ścieżka B, Lider Konsorcjum – Wydział Odlewnictwa AGH
adi

Projekty wdrożone

 • Piece topialne średniej częstotliwości, najnowszej generacji
 • Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania GUSS-INFO
 • System komputerowo wspomaganych prac odlewniczych: CAE – ProCast, CAD/CAM ProEngineer, CATIA, NX
 • Uruchomienie produkcji wysokojakościowych wyrobów z żeliwa, pracujących przy zmiennych obciążeniach termicznych
 • Uruchomienie systemu CAD/CAM/CNC do produkcji oprzyrządowania odlewniczego
 • Obróbka cieplna odlewów z żeliwa ADI
 • Uruchomienie produkcji odlewów z żeliwa SiMo
 • Doskonalenie technologii obróbki pozapiecowej metodą przewodu elastycznego
 • Wdrożenie żeliwa ausferrytycznego (ADI, CADI) do praktyki produkcyjnej
 • Doskonalenie wykorzystania sytemu analizy termicznej ATAS dla poprawy rentowności odlewów

Projekty wdrażane

 • Automatyzacja i robotyzacja procesu szlifowania odlewów
 • Obróbka CNC odlewów