TECHNOLOGIA

Nowoczesna tapialnia

W skład tapialni wchodzą 3 piece o pojemności 7 Mg produkcji OTTO JUNKER.
Ostatni piec zainstalowany został w 2019 roku.

Kontrola jakości metalurgicznej metalu- program ATAS
(producent- Novocast, Szwecja):

ATAS Weryfikator

jest zaawansowanym systemem do analizy jakości ciekłego żeliwa, pobiera metalurgiczny „odcisk palca” i koreluje go z aktualnym wynikiem, dostarcza metalurgom informacji, które umożliwiają zweryfikowanie wytopu i zoptymalizowanie procesu. Unikalny system interpretuje krzywe chłodzenia, tłumaczy wnioski i sugeruje działania naprawcze.

ATAS SFERO – MODUŁ

analizuje stan żeliwa wyjściowego i oblicza dokładną ilość wymaganej zaprawy Mg. System szacuje aktywny tlen, aktywny równoważnik węgla ACEL, stan zarodkowania i inne parametry metalurgiczne.

Moduł ATAS PERLIT

analizuje przemiany perlityczne w zakresie temperatur od 600 do 800 st. C, określa zawartość perlitu w osnowie oraz parametry mechaniczne takie jak twardość Brinella, Rm – wytrzymałość na rozciąganie.

topienie metalu

Proces sferoidyzacji

  • Stacja obróbki pozapiecowej ciekłego żeliwa przewodem elastycznym z magnezem – Producent: PROGELTA (rok produkcji: 2012, Włochy);
  • Stanowisko sferoidyzacji w kadzi smukłej (metoda TUNDISH) z wykorzystaniem zapraw.
topienie metalu
topienie metalu
topienie metalu
topienie metalu