RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 07 05 2012 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 07.05.2012 wraz z liczbą głosów
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na dzień 07 maja 2012 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2011 r.
Opinia Rady Nadzorczej Spółki do wniosku Zarządu o podziale zysku za 2011 r.
Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów Uchwał ZWZ
Załącznik Nr 1 – Projekty Uchwał ZWZ
Załącznik Nr 2 – Formularz pełnomocnictwa
Załącznik Nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów