RELACJE INWESTORSKIE

Dywidenda

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.

Informacja o wypłacie dywidendy za 2020 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Informacja o wypłacie dywidendy za 2019 r.

Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

Informacja po wypłacie dywidendy za 2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r
Informacja po wypłacie dywidendy za 2017 r.
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.
Informacja o wypłacie dywidendy za 2016 rok
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.