RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 02.04.2010r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.04.2010 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2010 r.
Projekty uchwał
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach

Formularz

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów