RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2024

Raport bieżący Nr 9/2024 z dn. 15.05.2024 r. – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 15 maja 2024 r.

Raport bieżący Nr 8/2024 z dn. 15.05.2024 r. –Podjęcie [przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2023 rok

Załącznik nr 1 do rap.7/2024 – Uchwały podjęte na ZWZ

Raport bieżący Nr 7/2024 z dn. 15.05.2024 r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 15 maja 2024 roku

Raport bieżący Nr 6/2024 z dn. 13.05.2024 r. – Korekta raportu bieżącego za I kwartał 2024 roku

Raport bieżący Nr 5/2024 z dn. 16.04.2024 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na 15.05.2024 r.

Załącznik Nr 4 do rap 5/2024 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

Załącznik Nr 3 do rap 5/2024 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do rap 5/2024 – Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik Nr 1 do rap 5/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik Nr 5 do rap 5/2024 – Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Raport bieżący Nr 4/2024 z dn. 09.04.2024 r. – Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2023 rok

Raport bieżący Nr 3/2024 z 05.04.2024 r. – Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2023.

Raport bieżący Nr 2/2024 z dn. 20.02.2024 r. – Zawarcie znaczących umów

Raport bieżący Nr 1/2024 z dn. 30.01.2024 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku