RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2024

Raport bieżący Nr 1/2024 z dn. 30.01.2024 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący Nr 2/2024 z dn. 20.02.2024 r. – Zawarcie znaczących umów