RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2015 – Dobre Praktyki

Stosowanie zasady – Część III ust. 6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Odstąpienie od stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Odstąpienie od stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”