[su_row]
[su_column size=”4/5″] SA-R 2018.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column][/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″]pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″]Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]