Starachowice, 23.06.2023 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu oraz wdrożenia do użytkowania fabrycznie nowej linii pilotażowej dedykowanej pod produkcję nieorganicznych sypkich mas samoutwardzalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego w ramach projektu „Towards zero emissions in European ferrous foundries using inorganic binder systems” (101074439 – LIFE21-ENV-FI-GREEN CASTING LIFE), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Wyniki postępowania