Starachowice, dnia 13.11.2015 r.

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu materiałów i części oprzyrządowania modelowego i badawczego

na realizację Zadania 2  (Op – Inne  koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 13.11.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu

materiałów i części oprzyrządowania modelowego i badawczego tj.

– tarcza szlifująca 9 LL, Ø 600 x 40 x 203,2 w ilości 1 szt.

– tarcza szlifująca 1 FF1, Ø 60 x 30 x 12,5 w ilości 5szt.

– tarcza diamentowa szlifująca 12LL1 08145A, Ø 200 x 10,8 x 22,2 w ilości 1 szt.

na realizację Zadania 2 (Op – Inne  koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez P.H.U. „ARTI” Artur Kusztal, Osiek Wielki, Os. Leśne 69, 62 – 613 Osiek Mały, która jako jedyna spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w Ogłoszeniu Zapytaniu ofertowym z dnia 05.10.2015 r.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

 

pobierz plik