2008.07.01
W dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na zabezpieczenie zawartej w dniu 15 stycznia 2007 roku umowy kredytu w wysokości 1.500.000,00 złotych: – umowę przewłaszczenia pieca dwutyglowego średniej częstotliwości, produkcji Otto- Junker GmbH, – umowę przelewu wierzytelności z polis ubezpieczeniowych. Powyższe umowy zostały zawarte na okres do dnia 14 stycznia 2012 roku. Umowy te spełniają kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).